Sprawiedliwa Muzyka

We support fair remuneration for all performers so you can enjoy your music online 

The current accepted market standard in Poland is for the performer to receive no or minimal share of the profits from making their work - music or film - available online.

According to a 2020 study, 52% of performers received no remuneration for the use of their music online, and 26% of performers received less than €100 per year. The most common practice is for publishing companies to offer only a small, fixed remuneration.

52%
of performers received no remuneration for the use of their music online
26%

of performers received less than €100 per year

By implementing an EU directive, the proposed bill to amend the Copyright and Related Rights Act is an extremely important step towards fair treatment of artists and their cultural output in the digital realities of the 21st century. If the law enters into force in its current form, our rights to decent remuneration for sharing our work online will finally be respected.

Najczęstsze pytania oraz wątpliwości

 • This streaming industry continues to grow, with more platforms available each year to share music and videos online.  It is estimated that the streaming industry will be worth $330 billion by 2030.

 • The global video streaming industry was valued as high as $50.11 billion in 2020, rising to $60.1 billion in 2021.

 • The global music streaming market was worth $29.45 billion in 2021 and $34.53 billion in 2022.1]

 • Streaming the most popular form of culture consumption amongst Poles, with music accounting for nearly 65% of all media and formats. Therefore, it is necessary to strengthen the protection artists are entitled to by guaranteeing them adequate and proportionate remuneration.

 • Music is second largest subscription spend after video. 

1Video Streaming Market Size, Share & Trends Analysis Report By Streaming Type, By Solution, By Platform, By Service, By Revenue Model, By Deployment Type, By User, By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030
2 Video Streaming Market Size, Share & Trends Analysis Report By Streaming Type, By Solution, By Platform, By Service, By Revenue Model, By Deployment Type, By User, By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030
raport digital poland - subskrypcje 2021
raport digital poland - subskrypcje 2021

 • The EU's DSM (digital single market) Directive, regulates a number of aspects of the use of works and artistic performances in the digital realm.

 • Its implementation (implementation into national law) by Member States, was due by June 7, 2021.  

 • The Directive's provisions are aimed at, among other things, facilitating licensing agreements, allowing wider access to cultural goods, and ensuring fair remuneration for creators and performers.

 • Article 18 of the DSM Directive is of particular importance, it obliges EU member states to provide performers with adequate and proportionate remuneration for the transfer of rights or the granting of licenses. The remuneration in question must reflect the actual revenue generated from the use of music or films by the purchasers of those rights and licensees.

 • The Directive makes it unacceptable for the transfer of rights or the granting of licenses for a one-time lump sum payment to be a common market practice, as is currently the case in Poland (see above).

 • In Spain, an inalienable right to remuneration for the use of music and films on the Internet has been granted to performers since 2006. In the summer of 2022, such a right was granted to artists in Belgium. Discussions on its introduction are currently underway in other countries as well, including Norway, Sweden and the UK. Artists are also entitled to remuneration for streaming music in Croatia, Germany and Slovakia in certain cases.

 • On June 20, 2022, the Ministry of Culture and National Heritage has published a draft amendment to the Law on Copyright and Related Rights, implementing the DSM Directive. As the gov.pl website states, "The DSM Directive introduces, among other things, new rules on the remuneration of creators and performers, designed to ensure that the remuneration due to them is fair."

 • Up until now, the Law on Copyright and Related Rights has granted performers of an audiovisual or musical work the right to remuneration for the use of their work in broadcasting, rebroadcasting, public performance or cinema screening, but this right has never included VOD services and streaming platforms. 

 • In a new draft published on November 17, 2022, the Ministry of Culture and National Heritage has proposed that performers, both audiovisual and musical, should be entitled to remuneration for making their work available online, to be collected and paid through the relevant collective management organizations. As artists, we support this course of change, necessary in the times of digital consumption of culture. 

 • As can be seen from the data cited above, the market for streaming services for both video and music content is growing incredibly fast. Such services are gaining in popularity and are often chosen over radio or landline TV because they offer users the ability to watch or listen to content without time constraints and from anywhere. 

 • Under current legislation, according to the Law on Copyright and Related Rights, musical performers are entitled to royalties from, among other things, broadcasts on TV and radio stations and their playback in public places. The law does not stipulate the same obligation to pay royalties from the continuous sharing of movies and series on VOD or music on streaming services. The amendment currently being processed is nothing more than an adaptation of previously existing rules to the new conditions of digital reality.

 • Artists most often enter into contracts with producers, under which they are entitled to a one-time payment for their work. While the large corporations are making more and more money as the number of views or listens to a given song increases, the artist will most often no longer be paid a fee commensurate with those profits. In addition, when entering into rights transfer or licensing agreements, performers are usually in a weaker bargaining position. 

 • Therefore, it is necessary to strengthen the protection to which performers are entitled by additionally guaranteeing adequate and proportionate remuneration. The principle should thus be a remuneration based on the actual value of the rights. It must be ensured that the artist receives the actual proceeds from the exploitation of their art, which a one-time, lump-sum remuneration - unfortunately common in current practice - does not guarantee.

Projekt ustawy zakłada przyznanie artystom wykonawcom niezbywalnego prawa do wynagrodzenia (tantiem), które będzie płacone przez platformy streamingowe. Zasada będzie identyczna, jak w przypadku nadawania muzyki w radio i telewizji czy jej publicznego odtwarzania. Tam również użytkownik płaci twórcom, wykonawcom i producentom wynagrodzenie za korzystanie z muzyki.  

Wynagrodzenie otrzymywane przez wykonawców od wytwórni muzycznych (producentów fonogramów) oraz projektowane niezbywalne wynagrodzenie za streaming będą niezależnymi źródłami przychodów dla wykonawców. Projektowana ustawa nie ma wpływu na umowy pomiędzy artystami a wytwórniami/ producentami. Obecnie, w większości przypadków producent wypłaca wykonawcom jednorazową, ryczałtową kwotę za korzystanie z ich muzyki, w tym w internecie. Tylko niewielka liczba artystów otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do popularności ich muzyki na platformach streamingowych. Zależy to od indywidualnych ustaleń na linii artysta-wytwórnia. 

Po zmianach planowanych w ustawie, wynikających z dyrektywy DSM, tantiemy z tytułu streamingu będą wypłacane wszystkim artystom. Sytuacja ta będzie tożsama z wynagrodzeniami pochodzącymi z odtwarzania utworów w telewizji i radio.

Obecnie, częste są sytuacje, w których wytwórnia otrzymuje wynagrodzenie od platformy streamingowej, ale nie dzieli się nim w jakimkolwiek stopniu z artystą.
 

Organizacje zbiorowego zarządzania takie jak STOART są stowarzyszeniami non-profit, których działalność jest bardzo szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzanu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. OZZ istnieją po to, aby monitorować, pobierać opłaty i wypłacać artystom należne wynagrodzenie. Koszty tej działalności są pokrywane z procentowych potrąceń od pobieranych tantiem, a ich wysokość musi być uzasadniona i udokumentowana zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy. W odróżnieniu od wytwórni muzycznych czy właścicieli serwisów streamingowych, OZZ nie działają dla zysku.

Piszą o nas

Onet

Miliony nie dla wszystkich, czyli muzycy na wojnie z serwisami streamingowymi. "Czas na bunt na pokładzie"

Rzeczpospolita

Spotify nie płaci, artyści walczą o swoje. Ustawa ma to zmienić

Dziennik Gazeta Prawna

Ważą się losy tantiem za muzykę i filmy w internecie

TOK FM

Wreszcie będą pieniądze za streaming dla polskich muzyków?